Tyto informace od nás dostanete po zákroku v tištěné podobě:

 • Nevyplachujte ústa vodou ani jinými roztoky.
 • Nevysávejte krev z rány.
 • Nepijte a nejezte minimálně 3 hodiny.
 • Přikládejte si na tvář ledové obklady.
 • Nelehejte si.
 • Neužívejte Acylpyrin a jiné léky zvyšující krvácivost.
 • Nekuřte nejméně 4 hodiny.
 • Vyvarujte se tělesné námahy.
 • Dostaví-li se bolest, můžete si vzít 1až 2 tablety analgetika (Ibuprofen,Dinyl).
 • Začne-li rána krvácet, zakousněte se do vyžehleného kapesníku. Krvácí-li i nadále, kontaktujte zubního lékaře.
 • Dostaví-li se následující den silné bolesti v ráně nebo objeví-li se zápach z úst, navštivte zubního lékaře.